רשומות

מציג פוסטים מתאריך דצמבר 1, 2020
תמונה
                                          עקידת יצחק והתנגשות הציוויליזציות אפתח בדבר תורה שזכור לי היטב מהראשלצ הרב אליהו זיע"א: מהי גדולתו המיוחדת של אברהם אבינו בפרשת העקידה שנזכרת לדורות? במדרשים מובא שבשתי נקודות זמן ניסה השטן לבלבל את אברהם : כאשר אמר לו האל "קח את בנך והעלהו לעולה" אמר לו השטן: למחר יאמר לך רוצח אתה-אל תשמע לציוויו ! מאידך כאשר אמר לו המלאך "אל תשלח ידך אל הנער"- ניסה שוב להניאו ואמר לו: כיצד אתה שומע לקול מלאך לאחר שהאל עצמו אמר לך "והעלהו לעולה"? סיים את שהתחלת...... ואמר הרב אליהו: גדולתו של אברהם אבינו היתה בכך שבחר נכונה ולא התבלבל בין דבר ה הטהור לניסיונות הבלבול של המקטרג בשתי הפעמים קל ופשוט לשמוע בקול ה וגם להקריב ולמסור נפש כשהמעשה המוסרי ברור וחד ,כשברור כשמש מהו הטוב ומהו הרע - האתגר האמיתי והקשה יותר , כאז כן היום ,הוא לזקק את רצון ה הטהור במציאות מוסרית שבה הטוב והרע מעורבים והבהירות המוסרית מטושטשת עם צדדים לכאן ולכאן. זוהי גדולתו של אבינו אברהם . עד כאן דברי הרב אליהו זיע"א זצ"ל.