רשומות

מציג פוסטים מתאריך נובמבר 23, 2020
תמונה
                          משכן השבת והעשיה האנושית-ל פרשת תרומה                                      " ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"-פסוק זה ,שהוא מקורה היסודי של המצוה לבנות מקדש ,הוא לב ליבה של פרשת תרומה, הוא הכלל שממנו מתפרטים הענפים לאורך הפרשה בבניין המשכן והכלים. ניתן לומר ,שפסוק זה הוא בעצם המשך ישיר לבריאת העולם המתוארת בספר בראשית. הבריאה כידוע מסתיימת ב תיאור יום השבת " ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם ....וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ...כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות " המילה האחרונה לכאורה אומרת דרשני –מה   פירוש   אשר ברא אלוקים   לעשות ? בעצם לומדים אנו כאן שהבורא לא ברא עולם מושלם בתכלית ,אלא ברא עולם שעשייתו צריכה להמשיך ולהיעשות על ידי האדם ובכך נעשה האדם   שותף לקב"ה במלאכת שכלול העולם. כמובן שיכל הבורא לברוא עולם שלם בתכלית שאיננו זקוק לתוספת עשיה אנושית ,אלא שכשם שיכל לברוא את העולם לבדו בלי להתייעץ במלאכים –ובכל זאת בחר להתייעץ איתם " נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" כדי ללמדנו מידת ענווה שיהיה הגדול נמלך בקט
תמונה
                                                  על אחים ואחווה בתנך                                                      סקירה מהירה   יחסי האחים הראשונים בתורה לא עלו יפה. מי הם האחים הראשונים? לכולנו עולה בראש הדוגמא של קין והבל אך עוד קודם לכן - אדם וחוה[1]. שניהם בנים ישירים למקום כביכול אך יחסיהם נגועים באינטרסים ואגו [חשוב לציין שאיננו עוסקים בגדולים עצמם אלא בפשט כפי שמשתקף לאנשים פשוטים - ועיין במאמר בנושא]. חוה מחטיאה את אדם משום שאמרה לעצמה לאחר אכילתה מן העץ 'שמא אמות ויישא אחרת תחתי', ואדם מצידו מאשים את חוה ולא לוקח אחריות על עצמו לאחר החטא - 'האישה אשר נתת עמדי'. מתוך פירוד זה נולד בעצם הגירוש מן עדן, הגלות הראשונה[2]. לאחר מכן יחסיהם של קין והבל אשר אין צורך לבאר את פגם האחווה שלהם, דבר שהסתיים ברצח הראשון בהסטוריה. לאחריהם מגיעים יצחק וישמעאל. שרה רואה שישמעאל מצחק את יצחק. ברש"י פעולה זו מוסברת בשני אופנים - או שהוא מנסה להורגו בעולם הזה או בבא - מחטיא או מנסה להרוג. אם נמשיך לדור הבא - יעקב ועשיו אשר כל אחד מהם אמור למלא תפקיד האחד גשמ